.

čerpací stanice

zpět   
       zpět

Revitalizace osvětlení čerpací stanice.Původní sodíkové osvětlení zaměněno za moderní LED svítidla, bez zásahu do stropní konstrukce. Získány větší světelné hodnoty s úsporou na energii 70%.
Díky využití kotvicích rámečků původních těles není nutný jakýkoliv zásah do stropu.